E'lon

Э Ъ Л О Н

Хурматли «Андижон биокимё заводи» АЖ акциядорлари!

«Андижон биокимё заводи»  акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги  йиллик  умумий йиғилиши 2022 йил 30 июнь  куни соат 10-00 да ўтказилади.

Йигилиш уткзиладиган манзил: Андижон шахри, Бобур шохкўчаси, 12-уйда жойлашган жамиятнинг маъмурий биноси.

Акциядорларни рўйхатга олиш соат 09-00 дан бошланади.

КУН ТАРТИБИ:

 1. Жамият акциядорларининг 2021 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 2. Санок комиссияси таркибини сайлаш.
 3. Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил давомида амалга оширган ишлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
 4. Жамият бошқарув раисининг 2021 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2021 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.
 6. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш.
 7. Жамиятнинг 2022 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдорини белгилаш.
 8. 2021 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш.
 9. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш.
 10.  Жамият 2022 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.

      11.  Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

 1.  Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 2.  Жамият бошкарув раиси билан тузилган ишга ёллаш тугрисидаги мехнат шартномаси  муддатини узайтириш тугрисида.
 3. Ижроя органи аъзоларини сайлаш.
 4. Жамиятда 2021 йил якуни буйича Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан мустакил бахоловчи томонидан берилган хулосани тасдиклаш.
 5.  Жамият акциядорларининг 2021 йил 24 июнда булиб утган умумий йигилиш кун тартибидаги 17- масала буйича кабул килинган  карорни  бекор килиш. 
 6. Жамият акциядорларининг 2021 йил 24 июнда булиб утган умумий йигилиш кун тартибидаги 18- масала буйича кабул килинган  карорни  бекор килиш. 
 7. Жамият акциядорларининг 2021 йил 24 июнда булиб утган умумий йигилиш кун тартибидаги 19-масала буйича кабул килинган  карорни  бекор килиш. 
 8.  Жамиятнинг Устав фондини камайтириш.
 9.  Жамият Уставини янги тахрирда тасдиклаш.
 10.  Жамиятнинг аввал руйхатдан утказилган кимматли когозлар чикарилиши  тугрисидаги карорларига узгартиришлар киритиш ва узгартиришлар матнини тасдиклаш.
 11.  Жамиятнинг  ички  низомларини янги тахрирда тасдиклаш.

 

Хурматли акциядорлар, акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун ўзингиз билан шахсингизни тасдиқловчи хужжат (паспорт) билан келишингиз, вакиллар жумладан ҳуқуқий шахслар қонунчиликлар билан белгиланган тартибда расмийлаштирилган ваколатнома билан, жисмоний шахслар эса нотариал тартибда тасдиқланган ваколатномалар билан қатнашишлари лозимлигини билдирамиз.

Акциядорлар умумий йиғилиш ўтказилиши билан боғлик барча ахборот (материал) ва маълумотларни жамият маъмурияти ва кузатув кенгашидан олиши мумкин (манзил: Андижон шахри, Бобур шохкўчаси, 12-уй)

Акциядорларнинг реестрлари акциядорларга хабар бериш учун 2022 йил 09  июнь ва йиғилишда иштирок этиш учун  2022 йил 24 июнь  куни ҳолатларига шакллантирилади.

Реестр ёпишга қарор қилган орган:  Кузатув кенгаши.

Маълумот олиш учун тел: 0(378)- 298-13-72. +91-287-15-40

Жамиятнинг веб-сайти: www.andbiochemical.uz, электрон почтаси: andbiokim@bk.ru