Muhim faktlar

Muhim faktlar

Qo'shimcha materiallar

Мухим факт 2018 йиллик хисобот 10.07.2019й Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-6 04.07.2019 Andijon_biokimyo_zavodiAJ МФ-8_1_04.07.2019 Andijon_biokimyo_zavodiAJ МФ-8_2_04.07.2019 Andijon_biokimyo_zavodiAJ МФ-8_3_04.07.2019 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-32_04.07.2019 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-36_04.07.2019 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-6 04.10.2019 Andijon_biokimyo_zavodiAJ МФ-8_2_15.11.2019 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-36_15.11.2019 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_6 04.08.2020 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-8_1 04.08.2020 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-8_2 04.08.2020 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-8_3 04.08.2020 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_32 04.08.2020 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_36 04.08.2020 Мухим факт 2019 йиллик хисобот 04.08.2020й Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_6 05.07.2021 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-8_2 05.07.2021 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_32 05.07.2021 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_36 05.07.2021 Мухим факт 2020 йиллик хисобот 02.08.2021й Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_6 08.07.2022 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-8_2 08.07.2022 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_32 08.07.2022 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ_36 08.07.2022 Мухим факт 2021 йиллик хисобот 14.07.2022й Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-6_09.12.2022 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-41_01.06.2023 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-6_03.07.2023 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-32_03.07.2023 Мухим факт 2022 йиллик хисобот 23.06.2023й Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-6_28.12.2023 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-41_07.06.2024 Мухим факт 2023 йиллик хисобот 28.06.2024й Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-6_09.07.2024 Andijon_biokimyo_zavodi AJ МФ-32_09.07.2024