E'lon

Э Ъ Л О Н

Хурматли «Андижон биокимё заводи» АЖ акциядорлари!

                               «Андижон биокимё заводи»  акциядорлик жамияти акциядорларининг навбатдаги  йиллик  умумий йиғилиши 2021 йил 24 июнь  куни соат 10-00 да ўтказилади. Йигилиш уткзиладиган манзил: Андижон шахри, Бобур шохкўчаси, 12-уйда жойлашган жамиятнинг маъмурий биноси. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 09-00 дан бошланади.

К У Н  Т А Р Т И Б И:

 1. Жамият акциядорларининг 2020 йил якуни бўйича йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 2. Санок комиссияси таркибини сайлаш.
 3. Жамият Кузатув кенгашининг 2020 йил давомида амалга оширган ишлари, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ва корпоратив бошқарув талабларини бажарилиши бўйича ҳисоботларини тасдиқлаш.
 4. Жамият бошқарув раисининг 2020 йил якуни бўйича бизнес-режа параметрларининг бажарилиши ва йил давомида олиб борилган ишлар юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш.
 5. Жамиятнинг 2020 йилдаги молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича жамият йиллик хисоботини, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги хисоботларини тасдиқлаш.
 6. Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича молия-хўжалик фаолияти юзасидан ўтказилган аудиторлик текшируви ҳисоботини тасдиқлаш.
 7. Жамиятнинг 2021 йилги молия-хўжалик фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича аудиторлик ташкилотларидан берилган таклифларини кўриб чиқиш ва аудитор ташкилотига тўланадиган хизмат ҳаққининг энг кўп миқдорини белгилаш.
 8. 2020 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш.
 9. Жамиятнинг 2020 йил молия-хўжалик фаолияти якуни бўйича олинган соф фойдаси тақсимоти, дивиденд миқдори, тўлаш тартиби ва муддатини белгилаш.
 10.  Жамият 2021 йил учун тузилган бизнес-режасини тасдиқлаш.
 11. Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 12.  Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.
 13.  Жамият бошкарув раиси билан тузилган ишга ёллаш тугрисидаги мехнат шартномаси  муддатини бир йилга узайтириш тугрисида.
 14.  Жамият ижроия органи аъзоларини сонини кискартириш ва улар билан тузиладиган мехнат шартномаларига узгартириш киритиш хамда бир йил муддатга шартномалар  тузиш тугрисида.
 15.  Жамиятда 2020 йил давомида Корпоратив бошқарув тамойиллари ижросини баҳолаш юзасидан мустакил бахоловчи томонидан берилган хулосани тасдиклаш.
 16.  Жамият кундалик фаолияти билан боғлиқ бўлган битимлар рўйхатини тасдиқлаш.
 17.  Жамиятнинг Устав фондини камайтириш тугрисида.
 18.  Жамият Уставига узгартиришлар киритиш тугрсида.
 19.   Жамиятнинг акциялар чикарилиши  тугрисидаги карорига узгартиришлар киритиш  тугрисида.
 20.  2015-2016 йил якунлари буйича хисобланган, лекин талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият фойдасига олиш тўғрисида.

           Хурматли акциядорлар, акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш учун ўзингиз билан шахсингизни тасдиқловчи хужжат (паспорт) билан келишингиз, вакиллар жумладан ҳуқуқий шахслар қонунчиликлар билан белгиланган тартибда расмийлаштирилган ваколатнома билан, жисмоний шахслар эса нотариал тартибда тасдиқланган ваколатномалар билан қатнашишлари лозимлигини билдирамиз.

            Акциядорлар умумий йиғилиш ўтказилиши билан боғлик барча ахборот (материал) ва маълумотларни жамият маъмурияти ва кузатув кенгашидан олиши мумкин (манзил: Андижон шахри, Бобур шохкўчаси, 12-уй)

            Акциядорларнинг реестрлари акциядорларга хабар бериш учун 2021 йил 02  июнь ва йиғилишда иштирок этиш учун  2021 йил 18 июнь  куни ҳолатларига шакллантирилади.

            Реестр ёпишга қарор қилган орган:  Кузатув кенгаши.

            Маълумот олиш учун тел: 0(378)- 298-13-72.

Жамиятнинг веб-сайти: www.andbiochemical.uz, электрон почтаси: andbiokim@bk.ru

Кузатув кенгаши